Biên lai gởi tiền cho các trẻ mồ côi tại chùa Từ Hạnh

Ngày gởi: June 22, 2005

$200 + $3 lệ phí = $203 USD

 

 

Lớp học t́nh thương và nhà nuôi trẻ chùa Từ Hạnh