DƯƠNG THANH HẬU
 

Địa chỉ: khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh.

 

Tình trạng gia đình và bệnh tật:

Cháu Dương Thanh Hậu (12 tuổi) bị bại não bẩm sinh, không đi đứng được. Mẹ là Dương Thị Lành (51 tuổi). Gia cảnh rất nghèo.


Cập nhật của TLBT:

Ngày 9-6-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT nhờ người viếng thăm và gởi tặng hai mẹ con Dương Thanh Hậu $100 USD (hai hình trên & thư cám ơn).

Ngày 6-1-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng chị Dương Thị Lành $50 USD sau khi được tin cháu Hậu đã qua đời.