CỨU TRỢ NẠN NHN BO LỤT KATRINA

Ngy 15-09-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đ xuất $1,000 USD (check # 1541, k cho "Vietnamese Community of Houston" (VNCH) để cứu trợ cc đồng hương Việt Nam nạn nhn của bo lụt Katrina đang tạm cư tại Houston, TX. Check được gởi qua đi pht thanh Qu Hương để nhờ chuyển.

Ngy 18-09-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đ xuất $3,000 USD (check # 1542, k cho "Thằng M magazine") để nhờ đại diện của "Thằng M" chuyển cho cc đồng hương Việt Nam nạn nhn của bo lụt Katrina tại Louisiana (LA). Đại diện của "Thằng M magazine" sẽ đi gặp Linh mục Nguyễn Thế Viễn (người phụ trch cng tc cứu trợ cc đồng hương Việt Nam tại LA) vo tuần tới.

Tổng số tiền Quỹ Phước Thiện TLBT đ xuất để cứu trợ cc đồng hương Việt Nam nạn nhn của bo lụt Katrina l $4,000 USD.