L VĂN HAI

ng L Văn Hai bị bệnh lao nặng v chu ngoại.

Địa chỉ: ấp Phước Lợi B, Phước Hậu, Long Hồ, Vĩnh Long.

Tnh trạng gia đnh v bệnh tật:

Gia đnh rất ngho, ng Hai mang bệnh lao rất nặng. Con gi chết để lại 4 đứa chu ngoại hiện giờ đ về t tc bn nội (xui gia của ng). Ngoi ra, ng cn phải nui một đứa chu nội.


Cập nhật của TLBT:

Ngy 9-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đ nhờ người tới viếng thăm v gởi tặng gia đnh ng L Văn Hai $200 USD để phụ gip phần no chi ph thuốc men chữa bệnh cho ng.

ng b L Văn Hai v đứa chu nội đang nhận $200 USD của qu n nhn hải ngoại gởi tặng.

Ngy 30-8-2006, người quen của chng ti đến thăm hỏi v được biết ng Hai đ qua đời. Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng gia đnh ng Hai $200 USD  (Phần qu ny do Thanh L ở Ventura, CA bảo trợ. Xem hnh bn dưới)

Vợ của ng L Văn Hai l b Bi Thị Hường cng hai chu đang nhận số tiền $300 USD (Thanh L ở Ventura, CA tặng $200 USD v c Hương Stewart, San Carlos, CA tặng $100 USD).