NGUYỄN NGỌC HOA

Địa chỉ: 371 ấp Thnh Ha A, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, Bnh Dương.

Bệnh tnh v gia cảnh:

Sinh 1963, kết hn năm 1985, c hai con: một trai, một gi. B trai bị bệnh nhủng no bẩm sinh. Chồng chết, để lại chị với hon cảnh v cng kh khăn. (Xin xem thm chi tiết trong thư bn dưới)

>>> Thư xin gip đỡ

>>> Giấy chứng tử của người chồng


Cập nhật của TLBT:

Ngy 3-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD. (>>> Bin lai gởi tiền)