NGUYỄN THỊ NGHIỆP

Địa chỉ: ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

(Nhà trong ruộng sâu rất khó tìm, xin liên lạc với Phan Thanh Thảo số điện thoại 0987118118 để dẫn vào nhà.)

(Hồ sơ này do TPB Nguyễn Văn Sáng giới thiệu, hoàn cảnh rất khó khăn, con còn đi học, xin coi chi tiết trong thư bên dưới.)

>>> Thư xin giúp đỡ

>>> Giấy chuyển viện


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-12-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)