NGUYỄN THỊ PHẤN

Địa chỉ: tổ 12, ấp Bình Nhựt B, xã Long Hòa, Cần Thơ

Hoàn cảnh:

Cụ bà Nguyễn Thị Phấn sinh năm 1925, hiện nay sống cô đơn, rất khó khăn. Bà cụ sống bằng cách bắt ốc, hái rau, bán mua gạo nuôi thân.


Cập nhật của TLBT:

Một đạo hữu của TLBT biết được hoàn cảnh neo đơn, khó khăn của cụ bà nên đã giới thiệu trường hợp của cụ bà tới Quỹ Phước Thiện TLBT.

Ngày 1/9/2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi $50 USD tới cụ bà Nguyễn Thị Phấn để giúp đỡ phần nào hoàn cảnh khó khăn của cụ. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 04-4-2008, Quỹ Phước Thiện đã gởi tặng $50 USD, phần quà này do Nguyễn Kim Loan (TN) bảo trợ (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 29-10-2008, Quỹ Phước Thiện đã gởi tặng $50 USD, phần quà này do Nguyễn Kim Loan (TN) bảo trợ (>>> Biên lai gởi tiền)