PHAN THI KIM HUỆ

 

Địa chỉ: ấp Phước Lợi B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thương tật và gia cảnh:

Bị xe đụng chấn thương sọ não.

Gia đình nghèo. Hai con còn nhỏ.

>>> Biên lai BV 1    2    3    4    5    6

>>> Toa thuốc


Cập nhật của TLBT:

Ngày 06-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã nhờ người viếng thăm và gởi tặng $200 USD (>>> Hình nhận tiền    >>> Thư cám ơn)