TRƯƠNG THỊ LAN

Địa chỉ: 108/95/66 đường 30/4, khu vực 3, phường An Phú, Cần Thơ

Hoàn cảnh: Cụ bà Trương Thị Lan sinh năm 1926, bị mù hai mắt, không còn chồng con, sống neo đơn trong căn chòi nhỏ, dột, rách. Sinh hoạt hằng ngày do lối xóm giúp đỡ.


Cập nhật của TLBT:

Một đạo hữu của TLBT biết được hoàn cảnh neo đơn, khó khăn của cụ bà nên đã giới thiệu trường hợp của cụ bà tới Quỹ Phước Thiện TLBT.

Ngày 01-9-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi $50 USD tới cụ bà Trương Thị Lan để giúp đỡ phần nào hoàn cảnh khó khăn của cụ. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 04-4-2008, Quỹ Phước Thiện đã gởi tặng $50 USD, phần quà này do Nguyễn Kim Loan (TN) bảo trợ (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 29-10-2008, Quỹ Phước Thiện đã gởi tặng $50 USD, phần quà này do Nguyễn Kim Loan (TN) bảo trợ (>>> Biên lai gởi tiền)