TPB BÙI NGHĨA

Địa chỉ: thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế.

Sinh ngày 09-10-1934.

Số quân: 56/215.728, binh 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 56, sư đoàn 3, bộ binh.

Ông bị thương ngày 22-1-1974 tại Duy Xuyên, Quảng Nam, cụt hai chân.

>>> Tường trình ủy khúc


Cập nhật của TLBT:

Aug-26-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo)