THƯƠNG PHẾ BINH BI PHỤ C

Địa chỉ: thn 4, Điền Long, Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Qung Ngi.

Tn thật của ng l Bi Phụ Thanh, sinh 9-9-1947. Số qun 47/273.719, binh I, địa phương qun, tiểu khu Qung Ngi, KBC 4190.

Sau 30-4-1975, ng về qu sinh sống, khai lại hộ khẩu thường tr v đổi tn l Bi Phụ C.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

Ngy 1-1-1970, ng bị thương cụt tay phải st nch tại Nghĩa Phước, Nghĩa Hnh, Qung Ngi.

>>> Bản co tri


Cập nhật của TLBT:

Ngy 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $50 USD. (>>> Bin lai gởi tiền)

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh