THƯƠNG PHẾ BINH BÙI THÀNH MINH

Địa chỉ: đội 2, thôn Điền Ḥa, xă Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 12-4-1943. Số quân 70.201.926, hạ sĩ, trung đội truyền tin, đại đội chỉ huy, tiểu đoàn 4/4, KBC 3278.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 20-3-1972 tại đồn 10, Tư Thuận, Tư Nghĩa, cụt chân trái, 90%.

>>> CMND 210050750


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh