THƯƠNG PHẾ BINH CHÂU KHẮC XUÂN

Kỷ niệm Rừng Cấm 11-1971

TPB Châu Khắc Xuân, vợ, con trai và cháu nội.

Địa chỉ: tổ 16, khu vực 6A, phường Vỹ Dạ, cồn Hến, Huế.

Sinh ngày 9-8-1950. Số quân 72/145.196, đại đội 2, tiểu đoàn 8, lữ đoàn 258, sư đoàn TQLC.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 28-3-1975 tại đèo Hải Vân, Huế, cụt chân phải. Đang c̣n nằm điều trị th́ đất nước xảy ra cơn biến động 30-4-1975.

>>> Thư xin trợ giúp

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh