TPB ĐẶNG HỒNG TĂNG

Địa chỉ: thôn An Tây, Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, tỉnh Quãng Ngãi.

Sinh 12-3-1952. Số quân: 52/609.627, binh nhất, đại đội 2, tiểu đoàn 103, KBC 7017.

Tình trạng thương tật:

Bị thương ngày 17-9-1972 tại sông Vệ, Mộ Đức, Quãng Ngãi, gãy chân phải.

>>> CMND 211129717


Cập nhật của TLBT:

Feb-26-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)