TPB ĐẶNG TẤN

Địa chỉ: tổ 23, phường Quãng Phú, khối Hòa Bắc, thị xã Quãng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi.

Sinh ngày 11-2-1937.

Số quân: 57/1252759, cấp bậc hạ sĩ, tiểu đoàn 11 nhảy dù, KBC 4204.

Ngày nhập ngũ: 20-3-1965. Ngày giải ngũ: 4-11-1969.

Thương tích: mắt trái hư 100%, mắt phải mờ không thấy rõ, nay đã hư luôn.

>>> Bảng cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jul-11-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)