THƯƠNG PHẾ BINH ĐẶNG VĂN THỌ

Địa chỉ: K404/20 Trần Cao Vân, Đà Nẵng.

Sinh 1954. Số quân 74/162.898, binh I, đại đội 1, tiểu đoàn 3, trung đoàn 3, sư đoàn 1 bộ binh, KBC 4379.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 19-1-1975, ông bị thương cụt hai tay và mù hai mắt tại Mơ Cày, Huế.

Sau 30-4-1975, ông bị tịch thu hết giấy tờ.

>>> Tờ khai danh dự


Cập nhật của TLBT:

Ngày May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh