Trung úy TPB ĐINH TẤN TÀI

Địa chỉ: 647 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quăng Nam.

Sinh 07-02-1948. Số quân 68/207.812, trung úy.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Tháng 9-1969, ông bị thương cụt tay phải, mổ bụng và cắt ruột. Hiện đang bị thoái hóa cột sống trầm kha.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh