TPB ĐỖ CHÂU

Địa chỉ: tổ 4, thôn 7, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quãng Nam.

Số quân: 48/434.798

>>> Giấy chứng nhận thương tích


Cập nhật của TLBT:

July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Sep-14-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-22-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)