THƯƠNG PHẾ BINH ĐỖ HỮU THÁNH

Địa chỉ: thôn 3, xă Tam Quang, huyện Núi Thành, Quăng Nam.

Sinh 1939. Số quân 39/500.708, binh I, đại đội 1, tiểu đoàn 116, địa phương quân, tiểu khu Quăng Tín, KBC 4032.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 14-9-1972, ông bị thương cụt chân phải, găy 2 xương ống quyển chân trái, co rút tê liệt tay phải.

Sau 30-4-1975, các giấy tờ của ông bị thất lạc chỉ c̣n lại 1 giấy chứng thương.

>>> Giấy chứng thương


Cập nhật của TLBT:

Ngày May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh