THƯƠNG PHẾ BINH ĐOÀN VĂN LAN

Địa chỉ: 43/1 Tây Nam Phát Hải, xă Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh năm 1930. Số quân 313.680, binh nh́, tiểu đoàn 2/5, sư đoàn 2 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị cụt chân phải và mù mắt trái. Giấy tờ của ông bị mục nát v́ sau 30-4-1975 ông sợ nên đem chôn.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 270612420


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh