TPB DƯƠNG SANH

Địa chỉ: xm Hải Ha, thn Thanh Thủy, x Bnh Hải, huyện Bnh Sơn, tỉnh Qung Ngi.

Sinh 20-4-1947. Số qun 103380, tiểu đội trưởng nghĩa qun, chi khu Bnh Sơn.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

Cụt chn tri, m mắt tri, gy xương đi phải.

>>> Bản co tri

>>> CMND

>>> Đơn xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

Ngy 22-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD (>>> Bin lai gởi tiền).

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh