TPB DƯƠNG VĂN THÁI

Địa chỉ: 813 Thống Nhất, tổ 29, p. 13, Gò Vấp, Sài Gòn.

(địa chỉ mới 2013)

Tel: 0168-750-5501

Sinh 1940. Số quân 60/100185, trung sĩ, tiểu đoàn 35/BĐQ, KBC 4400.

Ông bị thương cụt tay trái ngày 16-5-1972 tại chiến trường Pleiku.

>>> Bản cáo tri

>>> Tờ tường trình


Cập nhật của TLBT:

Jan-26-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-27-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jul-24-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)