THƯƠNG PHẾ BINH HỒ CÔNG XỨ

Địa chỉ: 3/17 kiệt 246 Hùng Vương, phường An Cựu, Huế.

Sinh ngày 10-3-1948. Số quân NQ/109.027, tiểu đội trưởng nghĩa quân, chi khu Hương Trà, KBC 4884.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 10-11-1966, cụt chân trái. Gia đ́nh gồm mẹ già trên 80 tuổi và 1 vợ, 4 con. Con gái út hiện đang theo học năm thứ 3 Đại học Kinh tế Huế. Hoàn cảnh gia đ́nh rất khó khăn, ngoài giờ học, cháu phải đi bán cà phê và dạy kèm để kiếm tiền đóng học phí.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Tờ tŕnh ủy khúc

>>> Chứng thư công vụ

>>> CMND 191039920

>>> Thẻ sinh viên của con gái


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh