THƯƠNG PHẾ BINH HỒ MT

Địa chỉ: xm 1, thn Phước Thiện, x Bnh Hải, huyện Bnh Sơn, Qung Ngi.

Sinh 2-4-1947. Số qun 47/532.432, binh I, địa phương qun.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

ng bị thương mc mắt phải v cụt bn chn tri.

>>> Bản co tri

>>> Nghị định cấp dưỡng

>>> CMND 210328667


Cập nhật của TLBT:

Ngy 31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD. (>>> Bin lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi bo)

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh