TPB HỒ SỬU MINH

Địa chỉ: 60 B cư xá Vĩnh Hội, phường 9, quận 4, Saigon.

Sinh 17-10-1956. Số quân 76/003907, binh 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 12, sư đoàn 7 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Cuối năm 1974, bị thương cụt hai tay do đạn pháo kích của CS. Dù hai tay không c̣n nhưng ông vẫn phải đi bán vé số dạo để nuôi sống bản thân (xin coi thêm chi tiết trong đơn xin cứu trợ bên dưới).

>>> Căn cước quân nhân

>>> Đơn xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Ghi chú: nhân viên giao tiền chưa kiếm được ông Hồ Sửu Minh.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh