TPB HỒ VĂN BÉ

Địa chỉ: thôn Xuân Hòa, xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên, Huế.

Số quân: 59/214.774, trung sĩ 1, đại đội 2, tiểu đoàn 1/54, sư đoàn 1 bộ binh.

Ông bị thương cụt tay trái và nhiều mảnh đạn trong thân thể ngày 18-5-1973 tại đồi 372, điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, sau đó qua trung tâm 1 hồi sức ở Phước Tường, Đà Nẵng. Chưa kịp có giấy tờ thì biến cố 30-4-1975 xảy ra.

>>> Báo cáo tổn thất.


Cập nhật của TLBT:

Mar-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-03-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)