TPB HOÀNG ĐÌNH BẠN (đã qua đời)

Địa chỉ: xóm 5, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quãng Ngãi.

Sinh 2-7-1940, số quân 123.514 NQ/BS, nghĩa quân, nhập ngũ 1960, đơn vị trưởng sau cùng là đại úy Nguyễn Minh Đăng.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ông bị thương cột sống ngày 7-6-1966, đưa đến tê liệt từ ngực xuống hạ chi, chỉ còn cặp tay và cái đầu ngúc ngoắc.

Ông sống nhờ vào người vợ chung thủy, nay tuổi đã già (70 tuổi) mà vẫn phải tảo tần nuôi chồng. Xin coi thêm chi tiết trong thư bên dưới...

>>> Thư xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

May-07-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-17-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. Nhân viên chuyển tiền cho biết ông đã qua đời. Số tiền được tặng cho người nhà của ông. (>>> Biên lai gởi tiền)