TPB HOÀNG TẤN

Địa chỉ: 144 Lương Ngọc Quyến, phường Thuận Lộc, Huế.

Sinh ngày 1-6-1942. Số quân 62/414.891, tiểu đoàn 2/56.

Ngày 20-10-1974 tại Quãng Nam, Đà Nẵng, ông bị thương cụt hai chân.

Ngày 8-5-2001, vợ ông bị bệnh tim nặng phải giải phẫu và mất sức lao động từ đó. Hằng ngày ông phải đi bán vé số để nuôi sống hai vợ chồng.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Đơn xin giúp đỡ

>>> CMND 190027722


Cập nhật của TLBT:

Jan-13-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-22-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-30-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)