THƯƠNG PHẾ BINH HOÀNG TRỌNG XÊ

Địa chỉ: thôn Đông Phước 1, xă Thủy Biều, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 1-5-1954. Số quân 54/812.146, binh 2, đại đội 3, tiểu đoàn 108, địa phương quân, KBC 6004.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 2-10-1974 tại chiến trường Xuyên Tân, Duy Xuyên, Quăng Nam, cụt tay trái.

Gia đ́nh nghèo, một vợ, 5 con, có con c̣n đi học (xin coi trong "Chứng nhận hộ nghèo" bên dưới).

>>> Thẻ căn cước quân nhân

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Phiếu nhập viện

>>> Chứng nhận hộ nghèo

>>> CMND 190495205


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh