TPB HỒNG LƯƠNG CƠ

Địa chỉ: 265 đường Ba Sa, ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi, Saigon.

Tel: 09.0692.3056.

Ông sinh 1951. Số quân 71/123.214, binh nhì, tiểu đoàn 60, biệt động quân, quân đoàn 1, quân khu 1.

Ông bị thương ngày 7-7-1972 tại Đức Phổ, Quảng Ngãi, cụt chân phải.

Ông bị bệnh phổi và bao tử kéo dài nhiều năm.

>>> Bản cáo tri

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> CMND 025486521


Cập nhật của TLBT:

Dec-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)