THƯƠNG PHẾ BINH HUỲNH CHÁT

Địa chỉ: xóm Tân An, thôn Vạn An, xă Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 1925. Số quân 25/266.170, hạ sĩ I, đại đội 207 địa phương quân, tiểu khu Quăng Ngăi, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh