TPB HUỲNH HỶ

Địa chỉ: tổ 6, khu phố 6, phường An Sơn, thị xă Tam Kỳ, Quăng Nam.

Sinh 1941. Số quân 61/206.146, hạ sĩ, đại đội 1, tiểu đoàn 2, trung đoàn 4, sư đoàn 2, quân khu 1, vùng 1 chiến thuật.

Ông bị thương ngày 27-11-1966 cụt tay phải, trúng đạn vào cột sống, tê liệt nửa người.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Jan-19-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-22-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)