TPB HUỲNH PHONG

Địa chỉ: đội 4, thôn 2, xă Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quăng Nam.

Sinh 1946. Số quân NQ/117.014, nghĩa quân viên.

Ngày 12-10-1967, trong lúc hành quân tại ấp Hữu Lâm, xă Phước Kỳ, quận Tiên Phước, Quăng Tín, ông bị trúng đạn pháo kích ở cổ họng và mù hai mắt.

>>> Phiếu khám nghiệm

>>> Mẫu 44


Cập nhật của TLBT:

Mar-03-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)