TPB HUỲNH SÔ

Địa chỉ: xóm Cây Bàng, thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi.

Sinh 5-5-1946. Số quân NQ/189795, nghĩa quân, chi khu Bình Sơn, tiểu khu Quãng Ngãi.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Trong khi hành quân bị pháo kích và trúng mìn cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Đơn xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

May-22-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-30-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)