TPB HUỲNH TAM

Địa chỉ: xóm 5, thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quãng Ngãi.

Sinh 28-05-1944.

Số quân: 64/211.444, hạ sĩ I, nhảy dù.

Bị thương mù hai mắt 100%

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-13-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)