TPB HUỲNH VÂN ANH (đã qua đời)

TPB Huỳnh Văn Anh và vợ bị mù hai mắt.

Địa chỉ: khu vực 9, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 27-6-1952. Số quân 52/109.621, binh I, địa phương quân, tiểu đoàn 106, KBC 7472.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ngày 8-10-1973, trên đường tăng phái cho tiểu đoàn Kình Ngư TQLC, ông đạp mìn bị thương cụt bàn chân trái.

Sau 30-4-1975, vợ ông chết để lại 2 đứa con dại phải bồng dắt lặn lội đó đây để kiếm sống. Ông tục huyền với người vợ thứ hai được 3 đứa con thì vợ bị đau mù cả hai mắt.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-30-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Hai ngày sau, công ty gởi tiền gọi báo tin hàng xóm của ông Huỳnh Vân Anh cho biết ông đã qua đời và không biết gia đình đã dọn đi đâu.

Số tiền đã được chuyển tặng TPB Nguyễn Bá Thế.