TPB chuẩn úy LAI TUẤN HIẾU

Địa chỉ: đường lộ Bình Trưng, ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Sinh 1953, số quân 73/147.250, chuẩn úy, khóa 9/72 SVSQ Thủ Đức, phục vụ tại tiểu đoàn 142 ĐPQ, KBC 7463.

Thương tích và gia cảnh:

Ông bị thương cụt hai chân ngày 1-1-1974 tại quận Bình Sơn, Quãng Ngãi.

Gia đình gồm vợ và 5 con.

>>> Phiếu cấp xe lăn


Cập nhật của TLBT:

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)