TPB LÊ ĐẮC HỒNG

Địa chỉ: thôn Bình Thuận, xã Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế.

Sinh 03-10-1940. Số quân: 60/190.715, hạ sĩ, sư đoàn nhảy dù.

Bị thương cụt chân trái.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Chứng nhận tốt nghiệp nhảy dù

>>> Thư xin giúp đỡ nhân đạo


Cập nhật của TLBT:

Oct-29-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)