THƯƠNG PHẾ BINH LÊ Đ̀NH THIỂU

Địa chỉ: thôn Triều Sơn Đông, xă Hương Vinh, huyện Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Sinh ngày 2-7-1950, số quân 50/467.266, binh I, địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt 2 chân trong chiến dịch Lê Lợi khai diễn ngày 13-5-1971 tại YĐ163261 Phú Lộc, Thừa Thiên.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh