TPB LÊ HÙNG LONG

Địa chỉ: 100/11 Nguyễn Công Trứ, p. Nguyễn Thái Bình, q. 1, Saigon.

Sinh 1949, số quân 69/161.061, hạ sĩ, đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 1, sư đoàn 1 bộ binh, KBC 4131.

Thương tích và gia cảnh:

Ông bị thương tháng 2-1975 ở Đồng Truồi, Thừa Thiên, Huế, cụt hai chân, thị lực giảm 80%. Đang nằm điều trị tại tổng y viện Duy Tân thì Đà Nẵng thất thủ nên mất hết tất cả giấy tờ tùy thân. Xin coi thêm thư bên dưới.

>>> Thư xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

May-07-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-29-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)