TPB LÊ NHÂN

CẦN HÌNH MỚI

 

(Ghi chú: 2016-04-09 Cần kiểm chứng lại hồ sơ này trước khi tái xét. Hồ sơ có thể đã bị kẻ gian giả mạo.)

Địa chỉ: 634 Kha Vạng Cân, khu phố 8, phường Linh Đông, Thủ Đức, Saigon.

Số quân: 78/200.541, KBC:4105

Bị thương ngày 20-3-1975 tại Suối Đá, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Gia cảnh: Vợ bị liệt hai chân, con trai (sinh năm 1984). (>>> Hình gia đình năm 2005)


Cập nhật của TLBT:

Sep-07-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-25-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-26-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Hồi báo)