Thiếu y TPB L NINH

Địa chỉ: 97 đường 12, Phước Bnh, quận 9, Saigon.

Sinh 30-7-1942. Số qun 62/100233, thiếu y, chủ lực qun.

Tnh trạng thương tật v gia đnh:

Mc mắt phải, thị lực mắt tri 2/10. Một vợ v 5 con (xin xem đơn xin cứu trợ bn dưới).

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Đơn xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

Ngy 22-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD (>>> Bin lai gởi tiền).

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh