TPB LÊ QUANG NHỊNH

Địa chỉ: 11/27 Trần Nguyên Đán, tổ 10, phường Thuận Hòa, Huế.

Sinh 05-09-1938.

Số quân: 58/201.037, cấp bậc hạ sĩ, tiểu đoàn 3/54, sư đoàn 1 bộ binh.

Bị thương ngày 9-3-1971 cụt hai chân 100%.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-22-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Aug-26-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Hồi báo) (Phần quà này của một vị ẩn danh nhờ gởi giùm)