TPB LÊ QUÝ

Địa chỉ: Đông Khương 2, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam.

Sinh ngày 15-12-1954, số quân 74/206.854, đại đội 2, tiểu đoàn 1/56, sư đoàn 3 bộ binh.

Nhập ngũ ngày 25-2-1972. Bị mìn cụt hai chân ngày 25-2-1974.

Tình trạng sức khỏe kém: thận ứ nước, van tim hở, gan nhiễm mở. (>>> Xem thêm chi tiết trong đơn xin cứu trợ)

>>> Đơn xin cứu trợ

>>> CMND 205294152

>>> Kết quả siêu âm tim


Cập nhật của TLBT:

Ngày 04-12-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 11-07-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $200 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 15-05-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Phiếu hồi báo)