TPB LÊ VĂN ĐẠT

Địa chỉ: 63B Nguyễn Thái Học, tổ 7, khối phố 1, phường An Mỹ, thị xă Tam Kỳ, Quăng Nam.

Sinh 1952. Số quân 52/500819, đại đội 1, tiểu đoàn 144 địa phương quân, tiểu khu Quăng Tín.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 22-11-1972, trong khi hành quân bị CS chận đánh và pháo kích, ông bị vướng ḿn CS cụt hai chân.

Tất cả hồ sơ của ông đă bị thất lạc trong lúc di tản CS tháng 3-1975, chỉ c̣n lại giấy chứng nhận của Bộ Cựu chiến binh.

Vợ ông tên Nguyễn Thị Hiền.

>>> Giấy chứng nhận

>>> Đơn xin giúp đỡ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Nhân viên gởi tiền báo tin ông Lê Văn Đạt đă qua đời v́ mang trọng bệnh. Số tiền đă được tặng cho vợ của ông là bà Nguyễn Thị Hiền.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh