THƯƠNG PHẾ BINH LÊ VĂN DIÊN

Địa chỉ: xóm Đ́nh Nam An, tổ 1, thôn Điện An, xă Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh ngày 28-9-1942. Số quân 42/488.801, binh I, địa phương quân. CMND 211000112

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 25-8-1970 cụt hai chân và hai đốt cuối ngón thứ tư tay trái.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh