TPB LÊ VĂN KHÔI

Địa chỉ: đội 3, hợp tác xã Thủy Tân, Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 1-1-1947. Số quân NQ/152.343, nghĩa quân, tiểu đội trưởng, trung đội 130, chi khu Phú Lộc, tiểu khu Thừa Thiên, KBC 6744.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ngày 15-3-1975, ông bị thương cụt tay trái và chân trái.

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Phiếu kiểm soát dưỡng binh


Cập nhật của TLBT:

May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Feb-26-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)