THƯƠNG PHẾ BINH LÊ VĂN LỜI

Địa chỉ: đội 2, thôn Điền Ḥa, xă Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Ông Lê Văn Lời sinh ngày 09-06-1945, số quân 65/208.184, phục vụ tiểu đoàn 68, liên đoàn 11, biệt động quân biên pḥng.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị cụt hai chân (cắt 2 đùi) và mù mắt phải.

>>> Đơn xin giúp đỡ nhân đạo

>>> Báo cáo tổn thất trang 1,   trang 2

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh