TPB LÊ VĂN LUÔN

Địa chỉ: thôn 6, Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sanh ngày 12-03-1952 số quân 72/235.347, binh nhất, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4, sư đoàn 2 bộ binh, KBC 4076.

 

Thương tích và gia cảnh:

Ông bị thương mù hai mắt ở Hành Tín, Nghĩa Hành.

Giấy tờ cũ bị mất năm 2004. Không có CMND.

>>> Xác nhận của địa phương


Cập nhật của TLBT:

25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)