TPB LÊ VĂN TÀI (tự TÀI cụt)

Địa chỉ: vùng kinh tế mới 473, tổ 1, ấp 3, xã Hội Nghĩa, quận Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại (nhờ nhắn giùm): 0650.648.096

Số quân: 62/101.474, trung sĩ, thông dịch viên MACV trạm 57 cho cố vấn Mỹ, chi khu Cầu Ngang, tiểu khu Vĩnh Bình.

Thương tật: Ông bị thương ngày 27-8-1966 tại xã Long Sơn, chi khu Cầu Ngang, tiểu khu Vĩnh Bình, cụt hai chân và một viên đạn vào bàn tọa phải.

>>> Thư xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

Jan-07-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền

Jun-29-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền